Akvatorij Vinodolskog kanala i okolnih otoka obiluje ljepotom i nautičaru pruža mnogo zanimljivosti, a do sada mu nije mogao pružiti kvalitetan vez. J...