U okviru izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine ovog tjedna u Ministarstvu turizma održan je sastanak Leadership gr...