Jučer je u Nacionalnom parku Krka, održan sastanak Ministarstva zaštite okoliša i energetike i ravnatelja svih 8 nacionalnih parkova u Hrvatskoj na ko...