U svrhu promocije zdravog života načina života, ljubavi prema biciklizmu, korištenju Sunca kao obnovljivog izvora energije, poticanja atraktivnosti ok...