Izmjenama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., tzv. Vinske omotnice uvedena je nova mjera Informiranje u državama članicama, koja p...