Na Svjetski dan zaštite okoliša, UNWTO je najavio novu viziju globalnog turizma. Radi se o Programu za održivi turizam, koji je prema najavama bolji,...