U istarskoj općini Kršan potpisan je Ugovor o izradi idejnog rješenja za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljak, starog grada koji je dio is...