Započelo je uređenje zemljišta na kojem će se graditi Ornitološko centar Čigoč, u sklopu Parka prirode Lonjsko polje. Ornitološki centar uz novu...