Kao što se stalo ističe, kriza je uvijek i prilika, a ono što je sasvim jasno ovo je velika prilika za sve države, pa tako i za većinu industrija, ka...