Porez od imovine i imovinskih prava Zakonom o porezu na dohodak je, između ostaloga, obuhvaćen i porez na dohodak od imovine i movinskih prava. U...