Moratorij na kredite aktualna je tema i još uvijek je predmet brojnih upita. Kao i svake godine, razni mikro, mali i srednji poduzetnici u turizm...