Turistička zajednica grada Hvara u suradnji sa tvrtkama Feel IQM i Interligo d.o.o. organizira edukaciju za privatne iznajmljivače koje će se održati...