Primorsko-goranska županija na svojim je web stranicama objavila Plan davanja koncesija od 2017. do 2019. godine. za plaže, luke i ostalo na pomorskom...