Splitsko-dalmatinska županija kao koncesionar na pomorskom dobru, pokrenula je kampanju “Obala bez opušaka” s ciljem održavanja plaža čistim. Tako...