Na području Općine Plitvička jezera nalaze se brojni sadržaji koje turisti vole, a naročito oni koji se tiču aktivnog odmora. To znači puno hodanja, p...