„Pred hrvatskim turizmom su brojni izazovi. Dvoznamenkasti rast više nije realan, a konkurencija na Mediteranu je žestoka, tako da nas očekuje borba...