Kako je cijeli turistički sektor direktno pogođen pandemijom Covid-19, u istoj situaciji je i nautički turizam, gdje se predsezona upravo otvara i za...