Jučer je u HGK u Zagrebu održana je konferencija Može li Hrvatska bez stranih radnika?, a na kojoj se po prvi puta predstavio novi prijedlog Zakona...