Ako želite privući kineske turiste onda morate imati web stranicu kao i sve promotivne materijale na kineskom jeziku. To je osnova i prvi korak uopće...