Na 19. redovnoj sjednici grada Svete Nedelje donesena je Odluka o gradskim porezima kojom je ukinut prirez u Svetoj Nedelji (sa 6% na 0%) i porez na...