Grad koji se nalazi na 118 manjih otoka u zaljevu na sjeveru Jadranskog mora, grad omeđen s više od 170 kanala koje sve spaja preko 400 mostova, grad...