Prije par dana HTZ je objavio novo izdanje profila emitivnih tržišta za 2018. godinu, a radilo se o profilima tržišta Austrije, Belgije, Francuske, I...