Vinkovci, najstariji grad u Europi, imao je veliko značenje i u Rimskom carstvu. Rimska municipija, a zatim i kolonija, Colonia Aurelia Cibalae, nalaz...