Turistička zajednica Zadarske županije promotivne aktivnosti u 2017. godini  započinje predstavljajući turističku ponudu na inozemnim turističkim sajm...