Turistička kretanja su refleks, odraz stanja društva u prostoru i vremenu Uobičajeno je da se u Hrvatskoj više raspravlja o posljedicima nego o uzroci...