Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije, vijećnicima je prezentirao „Razvojnu strategiju Šibensko-kninske županije“ koja, između ostalog, definir...