U prvoj fazi šoka izazvani pandemijom Covid-19, turističke destinacije su krenule s inspirativnim video materijalima na kojima su slali poruke da tur...