Organizacijski odbor Međunarodnog kongresa povijesnih gradova u Solinu je dodijelio “Renesansnom festivalu” zlatnu plaketu “Plautilla” u konkurenciji...