U Muzeju Peek&Poke predstavljena je digitalna platforma Rijeka Marketplace, integrirani servis koji objedinjava promidžbu turističkih usluga i pr...