Studenti Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i ove su se godine po deveti put udružili u humanitarnom projektu Ritam kultu...