U okviru europskog programa za obrazovanje, mlade i sport Erasmus+, Društvo Marije Jurić Zagorke sudjeluje u projektu Innoguide 2.0. Guiding as a trig...