Ova priča govori o brendiranju i marketingu u turizmu te o profilima skandinavskih turista, a sve zajedno u jednu priču veže skandinavska zrakoplovna...