Jedna od teza koja se godinama stalno povlači je kako kontinentalni turizam ne može privući milijune gostiju.  Teza koja nema nikakve temelje niti arg...