Iako je još teško točno predvidjeti kako će izgledati sektor turizma nakon koronavirusa, sasvim je jasno ćemo imati drugačiji turizam. No, jedno...