Antička luka Scardona danas ima modernu marinu za brodove koji pristižu preko Prukljanskoga jezera i uživa reputaciju kao sigurno utočište, a od ovog...