U sklopu EU projekta “Novi Adrion – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo“ na Biokovu gradi se jedinstven turistički...