EPIcentar Sequoia Slatina jedan je od najvećih i najznačajnijih projekata na području grada Slatine, koji će zasigurno izmijeniti vizuru gradskog sre...