Slavonija postaje iz dana u dan sve zanimljivija turistička destinacija na inozemnom tržištu, i to od Danske do Kine. Da je tome tako potvrđuje i dana...