U sklopu „Akcijskog plana zaštite gospodarstva“, mađarsko ministarstvo financija nedavno je objavilo planove za smanjenje poreznog opterećenja, preno...