Druga međunarodna konferencija i poslovna radionica turizma posebnih interesa naziva „SPLITB2B“, u organizaciji Udruge destinacijskih menadžment komp...