Posebni Masterclass na temu „Spring & Tourism Masterclass“ koji je u formatu panel rasprave i uvodne stručne prezentacije održan u visokoj školi...