Danas je na Kastvu predstavljen novi projekt ŠTA DAnas? koji uključuje mjesečni vodič događanja i mrežnu stranicu Rijeke i prstena (Bakar, Kostrena, K...