Velika potražnja za specijaliziranim ljudskim kapitalom, kako bi se zadovoljile potrebe nacionalnih turističkih agencija i privatnih kompanija, jedan...