Institut za turizam je za grad Labin napravio je Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina, a koji je bio je na javnom je Sa...