Kao i svakoj ciljnoj skupini, pa tako i mladima, treba dati dovoljno dobar motiv te ispuniti njihove želje i potrebe kako bi došli u našu državu, grad...