U Makarskoj se od 11. do 12. Studenog 2016. U organizaciji agencije Lux promocija,  Kineziološkog fakulteta u Splitu, Kineziološkog fakulteta Sveučili...