Grad Vodice je, kao vlasnik zemljišta, potpisao sporazum o pravu građenja sa Šibensko-kininskom županijom koja je nositelj projekta izgradnje regional...