Upravni odjel za turizam Istarske županije poziva sve pravne i fizičke osobe, odnosno ponuditelje turističkih i s turizmom povezanih usluga koji djelu...