Turistička zajednica otoka Krka je u Luganu u sklopu sajma Swiss International Holiday Exhibition, koji se održava 17. po redu, dobila prestižnu nagr...