Turistička industrija Novog Zelanda udružila je snage kako bi pokrenula veliku turističku inicijativu u kojoj potiču posjetitelje na brigu o njihovom...